19.09.2022.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za X emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ANATEO DOO VRČIN

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

obaveštenje o ispisu emisije ANAT10.pdf