10.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca „GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd od 04.08.2020. godine, i na osnovu Odluke Izvršnog odbora izdavaoca „GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd od 05.11.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana „MV Investments“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo „GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd“, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija društva Goša Montaža ad Beograd.pdf