08.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PODUNAVLJE AD ČELAREVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje o odluci o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD PODUNAVLJE....pdf