11.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca USLUGA AD BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“a.d. Beograd

Usluga ad Bačka Topola -Poziv na skupstinu.pdf