09.10.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXXVI emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati glavnice i kupona 36 emisije obveznica Instel inž. pre roka dospeća.pdf