29.01.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD a.d. Subotica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «VICTORIA GROUP» a.d. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD» a.d. Subotica.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD a.d. Subotica.pdf