27.02.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB d.o.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

20180227_095445.pdf