10.04.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV POKRAJINSKA VLADA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Convest“ a.d. Novi Sad

Obavešenje o isplati glavnice IV emisija.PDF