12.08.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje Izdavaoca_Kupon XI Opština Stara Pazova - isplata 12 08 2019.pdf