09.08.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za XXII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati I anuiteta XXII emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.doc