11.08.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta i glavnice za XXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

Obaveštenje o prevremenoj isplati XXV emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.doc