05.02.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

izveštaj drugi pdf.pdf