01.07.2022.

Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca LASTA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Odluka o odlaganju Redovne sed. god. Skupstine i zakazivanju Ponovljenje.pdf