15.04.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE O ISPLATI 15-og kupona I emisija.pdf