06.07.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati 12 kupona VI emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf