10.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJA-TURIST AD NIŠKA BANJA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Poziv Srbija Turist.pdf