19.11.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Bitan dogadjaj - izvestaj Ravnište Skupstina 19.11.20-potpisan.pdf