17.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

POZIV ZA SKUPŠTINU potpisan.pdf