30.06.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VELPROM AD ALEKSINAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Velprom izveštaj sa Skupštine 29.06.2020. - potpisan.pdf