20.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

poziv za skupstinupotpisan.pdf