12.08.2019.

XXIX emisija korporativnih obveznica izdavaoca GRADITELJ - BEOGRAD a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca GRADITELJ - BEOGRAD a.d. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Izdavanje XXIX emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.pdf