13.10.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XVIII anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE O ISPLATI XVIII KUPONA II EMISIJE.PDF