15.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RUBIN AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Rubin Poziv za vanrednu skupstinu0002_E.pdf