20.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Poziv za Vanrednu sednicu skupštine izdavaoca Graditelj holding a.d..pdf