13.10.2021.

Obaveštenje o dopuni Dnevnog reda sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine zakazane za 28.10.2021..pdf