19.11.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MAŠINOTEKS AD U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 19.750 običnih akcija nominalne vrednosti 2.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMASTE25476 izdavaoca MAŠINOTEKS AD- U STEČAJU (MB: 07204884), usled zaključenog stečajnog postupka.