01.12.2017.

Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka.pdf