11.07.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice i III anuiteta za XXI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati III kupona XXI emisije kartkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.pdf