04.12.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati V kupona VII emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf