05.01.2022.

Prinudni otkup akcija izdavaoca AD MD-EX Kragujevac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je RANKA MILOVANOVIĆ iz Kragujevca, pokrenula postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «AD MD-EX KRAGUJEVAC».

Prinudni otkup akcija izdavaoca AD MD-EX Kragujevac.pdf