15.11.2021.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KAVIM RAŠKA AD RAŠKA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPUU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «KAVIM JEDINSTVO» d.o.o. Vranje, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «KAVIM RAŠKA» a.d. Raška.

Obaveštenja akcionarima za prinudnu prodaju.pdf