06.11.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih običnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš od 01.11.2017. godine, kao i zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš, daje ponudu za sticanje sopstvenih običnih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih оbičnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf