27.10.2020.

Prinudni otkup akcija izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPUU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «SOLUTIONS REAL EATATE» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «YUGOSLAVIA COMMERCE» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE a.d. Beograd.pdf