10.04.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća V anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati V anuteta XVIII emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad.doc