01.02.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TSM PROPERTY a.d. Sremska Mitrovica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je ZORAN VUJIĆ iz Beograda, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TSM PROPERTY» a.d. Sremska Mitrovica.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TSM PROPERTY a.d. Sremska Mitrovica.pdf