11.05.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD OMOLJICA a.d. Omoljica

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju skupstine akcionara Omoljica.pdf