13.05.2022.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA A.D. CRVENKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

CRFS_Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine.pdf