22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOPRODUKT AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt ad Novi Sad.pdf