22.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

POZIV za sednicu SKUPŠTINE AKCIONARA RECREATOURS AD BEOGRAD 20.10.2020..pdf