29.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALBUS AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara ALBUS AD NOVI SAD.pdf