15.03.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA VOJVODINAPUT a.d. Subotica

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «SBD broker» a.d. Subotica, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BOJA» d.o.o. Sombor, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «KOMPANIJA VOJVODINAPUT» a.d. Subotica.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA VOJVODINAPUT a.d. Subotica.pdf