21.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SEVERTRANS AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

IMG.pdf