31.01.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PUBLIC CONSULTING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «PELAT» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PUBLIC CONSULTING» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PUBLIC CONSULTING a.d. Beograd.pdf