13.02.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XIX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o prevremenoj isplati I anuiteta XIX emisije Graditelj Beograd ad Beograd.pdf