25.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

SAZIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA BELIM.pdf