21.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara PK Sombor Holding Co Novi Sad.pdf