21.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV AD GROCKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za skupštinu akcionara Dunav ad Grocka.pdf