20.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

poziv severni banat potpisan.pdf