30.04.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Isplata III anuiteta II emisije SWISS LAB DOO BEOGRAD.pdf