06.02.2019.

Informacija o održanoj sednici Skupštine akcionara AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD Informacija o održanoj skupštini .pdf